Οθόνη πιστοποίησης...

Πρόσβαση σε αρχεία Δημόσιας Χρήσης Ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ

Πιστοποίηση εισόδου (ισχύει για όλους τους χρήστες):

Για αρχική είσοδο στην εφαρμογή, εισάγετε στο πεδίο Χρήστης: user

και στο πεδίο Κωδικός: user@961